Ze znalezieniem pracy w Radomiu nie mają kłopotów doświadczeni specjaliści, ale coraz bardziej intensywnie poszukiwani przez pracodawców są też kandydaci o niskich kwalifikacjach lub bez wykształcenia. Zmiany na ogólnopolskim rynku pracy przekładają się na rynek pracy w Radomiu.

Sytuacja na rynku pracy w Radomiu – spadek bezrobocia i deficyt pracowników

Stopa bezrobocia w Radomiu sukcesywnie spada z miesiąca na miesiąc. W maju 2018 roku wynosiła 12,6 procent. Ta tendencja utrzymuje się dzięki zmianom wprowadzonym w systemie emerytalnym oraz polityce prorodzinnej. Wiele osób skorzystało z możliwości odejścia na emeryturę po aktualizacji zasad emerytalnych, część bezrobotnych wyemigrowała w poszukiwaniu pracy w innych miejscach w Polsce i na świecie.

Mimo że stopa bezrobocia w Radomiu i powiecie grodzkim jest stosunkowo wysoka (w odniesieniu do stopy bezrobocia w województwie mazowieckim, gdzie wynosi ona 5,2 procent), to pracodawcy mają problemy ze znalezieniem kandydatów odpowiadających ich potrzebom. Wynikiem wyszukiwania online hasła „praca Radom” jest kilkaset ofert pracy w różnych branżach.

Trudna sytuacja na rynku pracy wynika to nie tylko ze zmian społecznych i gospodarczych, ale także z niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku (co stopniowo zaczyna się zmieniać). Pracodawcy mają kłopot ze znalezieniem kandydatów o kwalifikacjach odpowiadających proponowanym stanowiskom pracy, a jednak w mieście jest wielu bezrobotnych (nierzadko młodych i wykształconych w mało popularnych na rynku pracy kierunkach).

Praca w Radomiu – kto nie ma problemów z jej znalezieniem?

Najwięcej ofert pracy w Radomiu dotyczy pracy na produkcji, w bankowości, pracy fizycznej i w łańcuchu dostaw. Wiele ogłoszeń skierowanych jest też do monterów, serwisantów i konstruktorów. Pracę w Radomiu mogą znaleźć również specjaliści od administracji biurowej i zarządzania zasobami ludzkimi, specjaliści IT, finansiści i ekonomiści. W Radomiu w wielu branżach i na różnych stanowiskach są wakaty, dzięki czemu niezależnie od posiadanych kwalifikacji można znaleźć zatrudnienie.

Dzięki zmianom na rynku pracy poprawiają się warunki oferowane kandydatom przez pracodawców. Najbardziej poszukiwani doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach mogą liczyć na wynagrodzenie zbliżone do średniej płacy w Polsce, pakiety korzyści pozapłacowych i możliwości stabilnego zatrudnienia oraz rozwoju. Płace podnoszą też pracodawcy poszukujący pracowników nisko wykwalifikowanych, ponieważ mają nie lada trudności ze znalezieniem obsady stanowisk, na których zarabia się nie więcej lub niewiele więcej niż wynosi płaca minimalna.